གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན་།་༼གླེགས་བམ་༥་པ་༽་བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་།

གནས་ཡིག་ཀུན་ཕན་ལམ་སྟོན་།་༼གླེགས་བམ་༥་པ་༽་བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་། - ཐིམ་ཕུག་། ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་། ༡༠༡༢ - 309 p ill with colour photo 22 cm


གནས་ཡིག་ཀ྄ན་ཕན་ལམ་སྟོན་།་༼གླེགས་བམ་༥་པ་༽་བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག་།

915.95498

College of Natural Resources, Royal University of Bhutan | ©
Office: +975 02 376247 (Ext. 2004), E-mail: library.cnr@rub.edu.bt